Pårørendetreff på Frivilligsentralen

Står du nær noen som er syk eller har en funksjonsnedsettelse? Flekkefjord kommune ønsker å legge til rette for at pårørende kan klare hverdagene. Pårørendetreffet er et lavterskeltilbud der du kan få informasjon, møte fagpersoner, treffe andre pårørende og selv dele tips og gode råd.

Aldersgruppe: For alle

Annenhver mandag i partallsuker, kl. 13-15.

Vi har et lite tema hver gang, ca kl. 13.30-14.00


Dato 

Tema, ca kl. 13.30

Mandag 19.april

Nyby

Mandag 03.mai

Velferdsteknologi

Mandag 31.mai

Seniorsurf. Hva, hvor og for hvem?

Mandag 14.juni

Kommunale tjenester

Mandag 28.juni

Tips og råd, fra pårørende til pårørende

Mandag 09.august

Tips og råd, fra pårørende til pårørende

Mandag 23.august

Tips og råd, fra pårørende til pårørende

Mandag 06.september

Friskliv – ulike tilbud/kurs

Mandag 20.september

Lover og rettigheter

Mandag 04.oktober

Informasjon fra NAV 

Mandag 18.oktober

Pårørendesenteret, litt informasjon

Mandag 01.november

LHL – turgruppe

Mandag 15.november

Demens

Mandag 29.november

Hvordan planlegge for egen alderdom?

Mandag 13.desember

Førjulstreff

Flere aktiviteter

Aktivitetsvenn

Hvordan kan noe hyggelig bli enda hyggeligere? Du trenger bare å gjøre noe du liker. Sammen med en som har demens. Vi samarbeider med Flekkefjord kommune for å nå ut til dem som vil få gleden av å få en aktivitetsvenn. Har du eller noen av dine behov for en aktivitetsvenn, eller ønsker å å bli aktivitetsvenn? Ta kontakt med Frivilligsentralen:)

Boccia på Tjørsvågheimen

Fredagsklubb er en møteplass for frivillige menn og mannlige beboere på Tjørsvågheimen. De møtes hver fredag kl 10.30 -12.30 og spiller Boccia, prater og diskuterer nyheter og drikker kaffe. Har du lyst til å bidra som frivillig sammen med denne gjengen er det et krav om at du er mann:) Her er der mye lått og løye. En flott sosial arena som skaper mye livskvalitet for både beboere og frivillige. Alle frivillige skriver under på taushetsløfte.

BUA

BUA er en ideell organisasjon som vil gjøre det enklere å være fysisk aktiv. BUA skal gjøre det enklere for barn og unge å prøve flere og mer varierte aktiviteter, uten å øke forbruket.

Den kulturelle spaserstokk

Den kulturelle spaserstokk setter opp konserter, teater etc på Tjørsvågheimen, Sundeheimen, Hidra omsorgssenter, Sira eldresenter, psykiatrisk dagsenter og i Spira. Frivilligsentralen organiserer konsertene i samarbeid med Klassisk Flekkefjord, Kultur og spillestedene. Konsertene blir annonsert med plakater på spillestedene, Flekkefjord Frivilligsentral sin hjemmeside og på facebook. Har du lyst til å være kultur-vert? Ta kontakt med Frivilligsentralen. En kulturvert tar imot artisten, legger tilrette for konserten, setter frem stoler og hjelper publikum på plass. Om det trengs så kan man også ønske velkommen til konsert:)

Flyktningguide

Røde kors og Frivilligsentralen samarbeider om prosjektet Flyktningguide. Frivillige flyktningguider og flyktninger kobles sammen og møtes et par timer i uka eller annenhver uke. Det skal passe for både den frivillige og den som får en guide. Slik blir flyktningen kjent med språk, kultur og lokalsamfunnet. Kom innom på frivilligsentralen, så kan vi ta en prat ogse om dette kan være noe for deg:) Ønsker du en flyktningguide? Da tar du også kontakt med Frivilligsentralen eller Røde kors i Flekkefjord:)

2021 © Flekkefjord frivilligsentral