Aktiviteter

Her finner du litt informasjon om det vi driver med på sentralen. Klikk for mer info.

Hvordan kan noe hyggelig bli enda hyggeligere? Du trenger bare å gjøre noe du liker. Sammen med en som har demens. Vi samarbeider med Flekkefjord kommune for å nå ut til dem som vil få gleden av å få en aktivitetsvenn. Har du eller noen av dine behov for en aktivitetsvenn, eller ønsker å å bli aktivitetsvenn? Ta kontakt med Frivilligsentralen:) Du kan bli aktivitetsvenn på Tjørsvågheimen, Sundeheimen og for eldre hjemmeboende.

Les mer

Frivillige møtes hver tirsdag kl 10.30-13 for å ha forskjellige aktiviteter sammen med beboerne på Tjørsvågheimen. De faste aktivitetene er rusletur rundt Søylandsvannet eller i sansehagen og bingo. Det kan også være tur til byen på kafe, båttur, større arrangementer etc. Alle frivillige skriver under på taushetserklæring, og blir tett fulgt opp av vår Frivillighetskoordinator Kaia:)

Les mer

Boccia er en møteplass for menn på aktivitetssenteret og mannlige beboere. Her er det mye lått og løye. En flott sosial arena som skaper mye livsglede for både beboere og frivillige. Alle frivillige skriver under på taushetsløfte. Ta kontakt hvis du har lyst til å bidra som frivillig sammen med denne gjengen.

Les mer

BUA er en ideell organisasjon som vil gjøre det enklere å være fysisk aktiv. BUA skal gjøre det enklere for barn og unge å prøve flere og mer varierte aktiviteter, uten å øke forbruket.

Les mer

Den kulturelle spaserstokk setter opp konserter,kulturkalender, teater etc på Tjørsvågheimen, Sundeheimen, Hidra omsorgssenter, Sira eldresenter, psykiatrisk dagsenter og i Spira. Frivilligsentralen organiserer konsertene i samarbeid med Kultur og spillestedene. Konsertene blir annonsert med plakater på spillestedene, Flekkefjord Frivilligsentral sin hjemmeside og på facebook. Har du lyst til å være kultur-vert? Ta kontakt med Frivilligsentralen. En kulturvert tar imot artisten, legger tilrette for konserten, setter frem stoler og hjelper publikum på plass. Om det trengs så kan man også ønske velkommen til konsert:)

Les mer

Har du lyst til å bidra med dugnad til fellesskapet i Flekkefjord er dette riktige gruppen for deg:) Vi hjelper til når det er arrangementer i byen, festivaler eller annet som man trenger hjelp til.

Les mer

Vi arrangerer ferieaktiviteter som del av et integrerings. Her kan din familie melde seg på turer og opplevelser til sterkt reduserte priser. Invitasjonene går til både Norske familier og flyktningfamilier.

Les mer

Flekkefjord People at Work er nye bosatt mennesker sammen med medlemmer i Flekkefjord Rotaryklubb som tar på seg frivillig oppdrager som gir kvalifikasjoner, språkpraksis, skaper nettverk og gjør dem kjent i Flekkefjord. Prosjektet er inspirert av Byåsen Men At Work som vant Trondheim kommunes frivillighetspris 2017.

Les mer

Røde kors og Frivilligsentralen samarbeider om prosjektet Flyktningguide. Frivillige flyktningguider og flyktninger kobles sammen og møtes et par timer i uka eller annenhver uke. Det skal passe for både den frivillige og den som får en guide. Slik blir flyktningen kjent med språk, kultur og lokalsamfunnet. Kom innom på frivilligsentralen, så kan vi ta en prat ogse om dette kan være noe for deg:) Ønsker du en flyktningguide? Da tar du også kontakt med Frivilligsentralen eller Røde kors i Flekkefjord:)

Les mer

Fritidsbanken har som formål å bidra til barn og unge opp til 25 år, og voksne studenter, uavhengig av familiens sivile status og økonomi, skal kunne delta i en varig organisert aktivitet i en frivillig organisasjon eller fritid. Hva kan det søkes tilskudd til? Utgifter til enkeltpersoner i målgruppen, full dekning eller deler av utgiften

Les mer

Ønsker du å bli frivillig på aktivitetstilbud for eldre eller i en av avdelingene på Tjørsvågheimen ? Frivilligsentralen driver et dagtilbud sammen med demenskoordinator på Tjørsvågheimen. Vi har frivillighetskoordinator og demenskoordinator hver dag som er sammen med de frivillige.

Les mer

Vi har frivillige som er følgehjelp til lege, sykehus, tannlege etc. Alle frivillige må undertegne taushetserklæring.

Les mer

Velkommen til oss :)

Alle har noe å gi og alle trenger en hånd. Vi brenner for at mennesker skal møtes og berike hverandre. Å bidra for andre gjennom frivillig innsats skaper ny mening i livet.

Kan du bidra? Trenger du hjelp?

Her kan du varsle Frivilligsentralen om du kan bidra som frivillig eller trenger hjelp. Når du har sendt inn info, tar vi kontakt så snart vi kan.

Bli frivillig

Vi trenger deg som frivillig og alle kan bidra med noe. Si fra her hvis du vil være frivillig, så tar vi kontakt og finner sammen med deg noe du har lyst til å være med på.

Om oss

Ta kontakt eller kom innom for en prat om hva vi kan gjøre for deg og hva du kan gjøre for andre.
2024 © Flekkefjord frivilligsentral