Velkommen til oss :)

Alle har noe å gi og alle trenger en hånd. Vi brenner for at mennesker skal møtes og berike hverandre. Å bidra for andre gjennom frivillig innsats skaper ny mening i livet.

Aktiviteter

Her finner du litt informasjon om det vi driver med på sentralen. Klikk for mer info.

Frivilligsentralen har fått midler fra BufDir til vårt barnefattigdomsprosjekt Aktivitetskort. Dette har som formål å gi opplevelser til barn og unge uavhengig av deres foreldres økonomiske eller sosiale status. Vi samarbeider tett med lag og foreninger og kommunen som gir oss gratisbilletter til deres arrangementer, kino, svømmehall etc. For midlene vi får fra BufDir kjøper vi kinobilletter, billetter til forestillinger i Spira, dyreparken etc.

Les mer

Hvordan kan noe hyggelig bli enda hyggeligere? Du trenger bare å gjøre noe du liker. Sammen med en som har demens. Vi samarbeider med Flekkefjord kommune for å nå ut til dem som vil få gleden av å få en aktivitetsvenn. Har du eller noen av dine behov for en aktivitetsvenn, eller ønsker å å bli aktivitetsvenn? Ta kontakt med Frivilligsentralen:)

Les mer

Fredagsklubb er en møteplass for frivillige menn og mannlige beboere på Tjørsvågheimen. De møtes hver fredag kl 10.30 -12.30 og spiller Boccia, prater og diskuterer nyheter og drikker kaffe. Har du lyst til å bidra som frivillig sammen med denne gjengen er det et krav om at du er mann:) Her er der mye lått og løye. En flott sosial arena som skaper mye livskvalitet for både beboere og frivillige. Alle frivillige skriver under på taushetsløfte.

Les mer

Vi er nå igang med å etablere en utstyrs-sentral i Flekkefjord:) Mer info kommer:)

Les mer

Den kulturelle spaserstokk setter opp konserter, teater etc på Tjørsvågheimen, Sundeheimen, Hidra omsorgssenter, Sira eldresenter, psykiatrisk dagsenter og i Spira. Frivilligsentralen organiserer konsertene i samarbeid med Klassisk Flekkefjord, Kultur og spillestedene. Konsertene blir annonsert med plakater på spillestedene, Flekkefjord Frivilligsentral sin hjemmeside og på facebook. Har du lyst til å være kultur-vert? Ta kontakt med Frivilligsentralen. En kulturvert tar imot artisten, legger tilrette for konserten, setter frem stoler og hjelper publikum på plass. Om det trengs så kan man også ønske velkommen til konsert:)

Les mer

Røde kors og Frivilligsentralen samarbeider om prosjektet Flyktningguide. Frivillige flyktningguider og flyktninger kobles sammen og møtes et par timer i uka eller annenhver uke. Det skal passe for både den frivillige og den som får en guide. Slik blir flyktningen kjent med språk, kultur og lokalsamfunnet. Kom innom på frivilligsentralen, så kan vi ta en prat ogse om dette kan være noe for deg:) Ønsker du en flyktningguide? Da tar du også kontakt med Frivilligsentralen eller Røde kors i Flekkefjord:)

Les mer

Fritidsbanken har som formål å bidra til at barn og ungdom som pga ulike årsaker som økonomiske og sosiale utfordringer må slutte eller ikke starter i en aktivitet. Eks fotball, kajakk, tur, karate, svømming etc. Fritidsbanken kan hjelpe med å halvere medlems-kontingent og egenandeler til turneringer, utstyr etc. Er du trener, lærer, forldre eller en annen ressursperson rundt barnet/ungdommen kan man ta kontakt med foreningen eller frivilligsentralen for å høre om man kan få hjelp.

Les mer

Ønsker du å bli frivillig på dagtilbud for eldre? Frivilligsentralen driver et dagtilbud sammen med demenskoordinator på Tjørsvågheimen. Vi har en frivillighetskoordinator og demenskoordinator hver dag som er sammen med alle de frivillige. Dagtilbudet er hver dag, så vi finner en dag eller dager som passer for deg.

Les mer

Vi har frivillige som er følgehjelp til lege, sykehus, tannlege etc. De frivillige står på en ringeliste og får spørsmål om det passer for dem å følge når behov blir meldt inn til Frivilligsentralen. De frivillige bruker ikke egen bil, vi bruker taxi. Flesteparten av dem som trenge følgehjelp bor på Sundeheimen. Alle frivillige må undertegne taushetserklæring.

Les mer

Vi tar imot klær og utstyr, som vi gir videre til dem som trenger det. Er der spesielle ønsker kan vi annonsere dette på facebook. Vi samarbeider med Frelsesarmeen og Englevakten.

Les mer

Vil du leie en kajakk hos oss kan du ta kontakt med Flekkefjord Turistkontor 38328081. Det er guider fra Flekkefjord kajakklubb som har ansvar for å gjøre avtaler med dem som vil leie en kajakk. Man kan leie for en dag eller flere. Vi har forskjellige pakkeløsninger. Vi låner også ut til skoler og foreninger til en billig pris.

Les mer

Møtested for ungdom fra 10. klasse og oppover. Vi har åpent hver lørdag på Frivilligsentralen i Elvegaten 16 fra kl 20-24. Voksne natteravnere/ trivselspersoner er tilstede og ser til at møteplassen er alkoholfritt og mobbefritt:) Følg oss på facebook for oppdatering.

Les mer

Hva skjer i Den kulturelle spaserstokk

Dato Kl. Tittel Sted
Ingen kommende hendelser

Bli frivillig

Vi trenger deg som frivillig og alle kan bidra med noe. Si fra her hvis du vil være frivillig, så tar vi kontakt og finner sammen med deg noe du har lyst til å være med på.

Om oss

Ta kontakt eller kom innom for en prat om hva vi kan gjøre for deg og hva du kan gjøre for andre.

2020 © Flekkefjord frivilligsentral