Kan du bidra? Trenger du hjelp?

Her kan du varsle Frivilligsentralen om du kan bidra som frivillig eller trenger hjelp. Når du har sendt inn info, tar vi kontakt så snart vi kan.

Velkommen til oss :)

Alle har noe å gi og alle trenger en hånd. Vi brenner for at mennesker skal møtes og berike hverandre. Å bidra for andre gjennom frivillig innsats skaper ny mening i livet.

Aktiviteter

Her finner du litt informasjon om det vi driver med på sentralen. Klikk for mer info.

Står du nær noen som er syk eller har en funksjonsnedsettelse? Flekkefjord kommune ønsker å legge til rette for at pårørende kan klare hverdagene. Pårørendetreffet er et lavterskeltilbud der du kan få informasjon, møte fagpersoner, treffe andre pårørende og selv dele tips og gode råd.

Les mer

Hvordan kan noe hyggelig bli enda hyggeligere? Du trenger bare å gjøre noe du liker. Sammen med en som har demens. Vi samarbeider med Flekkefjord kommune for å nå ut til dem som vil få gleden av å få en aktivitetsvenn. Har du eller noen av dine behov for en aktivitetsvenn, eller ønsker å å bli aktivitetsvenn? Ta kontakt med Frivilligsentralen:)

Les mer

Fredagsklubb er en møteplass for frivillige menn og mannlige beboere på Tjørsvågheimen. De møtes hver fredag kl 10.30 -12.30 og spiller Boccia, prater og diskuterer nyheter og drikker kaffe. Har du lyst til å bidra som frivillig sammen med denne gjengen er det et krav om at du er mann:) Her er der mye lått og løye. En flott sosial arena som skaper mye livskvalitet for både beboere og frivillige. Alle frivillige skriver under på taushetsløfte.

Les mer

BUA er en ideell organisasjon som vil gjøre det enklere å være fysisk aktiv. BUA skal gjøre det enklere for barn og unge å prøve flere og mer varierte aktiviteter, uten å øke forbruket.

Les mer

Den kulturelle spaserstokk setter opp konserter, teater etc på Tjørsvågheimen, Sundeheimen, Hidra omsorgssenter, Sira eldresenter, psykiatrisk dagsenter og i Spira. Frivilligsentralen organiserer konsertene i samarbeid med Klassisk Flekkefjord, Kultur og spillestedene. Konsertene blir annonsert med plakater på spillestedene, Flekkefjord Frivilligsentral sin hjemmeside og på facebook. Har du lyst til å være kultur-vert? Ta kontakt med Frivilligsentralen. En kulturvert tar imot artisten, legger tilrette for konserten, setter frem stoler og hjelper publikum på plass. Om det trengs så kan man også ønske velkommen til konsert:)

Les mer

Røde kors og Frivilligsentralen samarbeider om prosjektet Flyktningguide. Frivillige flyktningguider og flyktninger kobles sammen og møtes et par timer i uka eller annenhver uke. Det skal passe for både den frivillige og den som får en guide. Slik blir flyktningen kjent med språk, kultur og lokalsamfunnet. Kom innom på frivilligsentralen, så kan vi ta en prat ogse om dette kan være noe for deg:) Ønsker du en flyktningguide? Da tar du også kontakt med Frivilligsentralen eller Røde kors i Flekkefjord:)

Les mer

Ønsker du å bli frivillig på dagtilbud for eldre? Frivilligsentralen driver et dagtilbud sammen med demenskoordinator på Tjørsvågheimen. Vi har en frivillighetskoordinator og demenskoordinator hver dag som er sammen med alle de frivillige. Dagtilbudet er hver dag, så vi finner en dag eller dager som passer for deg.

Les mer

Vi har frivillige som er følgehjelp til lege, sykehus, tannlege etc. Alle oppdragene blir lagt ut i NyBy, eller ringer vi deg som frivillig. Alle frivillige må undertegne taushetserklæring.

Les mer

Temakafé for kreftpasienter og pårørende i Flekkefjord Temakafeen er til for kreftrammede, pårørende og etterlatte. Vi tar opp kreftrelaterte temaer og byr på ulike kulturelle innslag. Programmet for høsten 2018 i Flekkefjord:

Les mer

Det finnes forskjellig type leksehjelp. Røde kors har gruppe-tilbud på tirsdager og frivilligsentralen har en-til-en hjelp. Ta kontakt med oss så ser vi om vi kan hjelpe deg:) Vi har stadig behov for frivillige leksehjelpere:) Alle leksehjelpere som gir hjelp til barn har godkjent politiattest.

Les mer

Dersom du har sluttet på videregående opplæring og er arbeidssøker hos Nav, og ikke har noe å gjøre, kan du komme på jobbskole i Flekkefjord. Vi holder til i Kirkegaten 36 og har åpent onsdager og torsdager fra kl 11.30. Her kan du spise lunsj, ha møter med NAV, få undervisning, kurs i kompetansebevis, jobbe i BUA m.m. Hva du gjør på jobbskolen avhenger av hva du har som mål med jobbskolen. Ta kontakt med oss- skole, NAV eller kommunen, så kan vi se om Jobbskolen kan være noe for deg:)

Les mer

Vi har lyttevenner på Sira skole, Sunde skole, Hidra skole og Gyland skole. Lyttevennene møter på skolen i 2 skoletimer hver uke fra uken etter høstferien( uke 41) til desember, og fra januar til påske. Alle lyttevenner skriver under på taushetserklæring og leverer godkjent politiattest.

Les mer

Hva skjer i Den kulturelle spaserstokk

Dato Kl. Tittel Sted
Ingen kommende hendelser

Bli frivillig

Vi trenger deg som frivillig og alle kan bidra med noe. Si fra her hvis du vil være frivillig, så tar vi kontakt og finner sammen med deg noe du har lyst til å være med på.

Om oss

Ta kontakt eller kom innom for en prat om hva vi kan gjøre for deg og hva du kan gjøre for andre.

2021 © Flekkefjord frivilligsentral