Fritidsbanken

Fritidsbanken har som formål å bidra til at barn og ungdom som pga ulike årsaker som økonomiske og sosiale utfordringer må slutte eller ikke starter i en aktivitet. Eks fotball, kajakk, tur, karate, svømming etc. Fritidsbanken kan hjelpe med å halvere medlems-kontingent og egenandeler til turneringer, utstyr etc. Er du trener, lærer, forldre eller en annen ressursperson rundt barnet/ungdommen kan man ta kontakt med foreningen eller frivilligsentralen for å høre om man kan få hjelp.

Klubber som i dag har fått tilskudd til å bidra er: 

Organisasjon

Kontaktperson

Telefonnummer

Sira Kyokushin

Leif Gunnar Lillehei

905 52 957

Bakke If

Henrik Birkeland

951 11 471

Flekkefjord Fotballklubb

Sigurd Åtland

416 18 151

Flekkefjord Svømmeklubb

Torbjørn Witzøe

908 70 718

Flekkefjord Turnforening

Gerd Nygård

476 06 090

Flekkefjord Frivilligsentral

Marianne Hafte

941 48 944

                                                         
Er der en aktivitet man har lyst til å delta i, som ikke er i klubbene som refereres til? Ta kontakt med frivilligsentralen. Vi har noen midler til å bidra her:) 

Flere aktiviteter

Aktivitetskort

Frivilligsentralen har fått midler fra BufDir til vårt barnefattigdomsprosjekt Aktivitetskort. Dette har som formål å gi opplevelser til barn og unge uavhengig av deres foreldres økonomiske eller sosiale status. Vi samarbeider tett med lag og foreninger og kommunen som gir oss gratisbilletter til deres arrangementer, kino, svømmehall etc. For midlene vi får fra BufDir kjøper vi kinobilletter, billetter til forestillinger i Spira, dyreparken etc.

Aktivitetsvenn

Hvordan kan noe hyggelig bli enda hyggeligere? Du trenger bare å gjøre noe du liker. Sammen med en som har demens. Vi samarbeider med Flekkefjord kommune for å nå ut til dem som vil få gleden av å få en aktivitetsvenn. Har du eller noen av dine behov for en aktivitetsvenn, eller ønsker å å bli aktivitetsvenn? Ta kontakt med Frivilligsentralen:)

Boccia på Tjørsvågheimen

Fredagsklubb er en møteplass for frivillige menn og mannlige beboere på Tjørsvågheimen. De møtes hver fredag kl 10.30 -12.30 og spiller Boccia, prater og diskuterer nyheter og drikker kaffe. Har du lyst til å bidra som frivillig sammen med denne gjengen er det et krav om at du er mann:) Her er der mye lått og løye. En flott sosial arena som skaper mye livskvalitet for både beboere og frivillige. Alle frivillige skriver under på taushetsløfte.

BUA

Vi er nå igang med å etablere en utstyrs-sentral i Flekkefjord:) Mer info kommer:)

Den kulturelle spaserstokk

Den kulturelle spaserstokk setter opp konserter, teater etc på Tjørsvågheimen, Sundeheimen, Hidra omsorgssenter, Sira eldresenter, psykiatrisk dagsenter og i Spira. Frivilligsentralen organiserer konsertene i samarbeid med Klassisk Flekkefjord, Kultur og spillestedene. Konsertene blir annonsert med plakater på spillestedene, Flekkefjord Frivilligsentral sin hjemmeside og på facebook. Har du lyst til å være kultur-vert? Ta kontakt med Frivilligsentralen. En kulturvert tar imot artisten, legger tilrette for konserten, setter frem stoler og hjelper publikum på plass. Om det trengs så kan man også ønske velkommen til konsert:)

2020 © Flekkefjord frivilligsentral