Kompis Flekkefjord

Møtested for ungdom fra 10. klasse og oppover. Vi har åpent hver lørdag på Frivilligsentralen i Elvegaten 16 fra kl 20-24. Voksne natteravnere/ trivselspersoner er tilstede og ser til at møteplassen er alkoholfritt og mobbefritt:) Følg oss på facebook for oppdatering.

Kompis Flekkefjord starter i Frivilligsentralen, Elvegaten 16 i  Flekkefjord Lørdag 7 okt og skal være åpent fra 20-24 og er for alle fra 15 år( 10. klasse)  og oppover . Meningen er att denne aldersgruppa skal kunne treffes og spille brett spill, forskjellige kort spill, biljard m.m  Dette blir Ungdommenes plass og de skal bestemme og komme med forslag til forbedringer og ønsker. Salg av pølser,brus. Gratis vafler.  Håper på bra fremmøte 7 okt kl 20 og utover. Her skal vi slappe av og kose oss. Vi er også avhengig av noen voksne. Så har du foreldre som kanskje kunne ofret en Lørdagskveld en sjelden gang hadde det vært topp :-) kompis skal være 100% mobbefritt og alkoholfritt !!!  

Flere aktiviteter

Aktivitetskort

Frivilligsentralen har fått midler fra BufDir til vårt barnefattigdomsprosjekt Aktivitetskort. Dette har som formål å gi opplevelser til barn og unge uavhengig av deres foreldres økonomiske eller sosiale status. Vi samarbeider tett med lag og foreninger og kommunen som gir oss gratisbilletter til deres arrangementer, kino, svømmehall etc. For midlene vi får fra BufDir kjøper vi kinobilletter, billetter til forestillinger i Spira, dyreparken etc.

Aktivitetsvenn

Hvordan kan noe hyggelig bli enda hyggeligere? Du trenger bare å gjøre noe du liker. Sammen med en som har demens. Vi samarbeider med Flekkefjord kommune for å nå ut til dem som vil få gleden av å få en aktivitetsvenn. Har du eller noen av dine behov for en aktivitetsvenn, eller ønsker å å bli aktivitetsvenn? Ta kontakt med Frivilligsentralen:)

Boccia på Tjørsvågheimen

Fredagsklubb er en møteplass for frivillige menn og mannlige beboere på Tjørsvågheimen. De møtes hver fredag kl 10.30 -12.30 og spiller Boccia, prater og diskuterer nyheter og drikker kaffe. Har du lyst til å bidra som frivillig sammen med denne gjengen er det et krav om at du er mann:) Her er der mye lått og løye. En flott sosial arena som skaper mye livskvalitet for både beboere og frivillige. Alle frivillige skriver under på taushetsløfte.

BUA

Vi er nå igang med å etablere en utstyrs-sentral i Flekkefjord:) Mer info kommer:)

Den kulturelle spaserstokk

Den kulturelle spaserstokk setter opp konserter, teater etc på Tjørsvågheimen, Sundeheimen, Hidra omsorgssenter, Sira eldresenter, psykiatrisk dagsenter og i Spira. Frivilligsentralen organiserer konsertene i samarbeid med Klassisk Flekkefjord, Kultur og spillestedene. Konsertene blir annonsert med plakater på spillestedene, Flekkefjord Frivilligsentral sin hjemmeside og på facebook. Har du lyst til å være kultur-vert? Ta kontakt med Frivilligsentralen. En kulturvert tar imot artisten, legger tilrette for konserten, setter frem stoler og hjelper publikum på plass. Om det trengs så kan man også ønske velkommen til konsert:)

2020 © Flekkefjord frivilligsentral