Kreftforeningens Temakafe på Frivilligsentralen

Temakafé for kreftpasienter og pårørende i Flekkefjord Temakafeen er til for kreftrammede, pårørende og etterlatte. Vi tar opp kreftrelaterte temaer og byr på ulike kulturelle innslag. Programmet for høsten 2018 i Flekkefjord:


Den første Temakafeen er

Tirsdag 4. september i Flekkefjord.
Tema: Senskader etter kreftbehandling  v/ Lillian Grønsund

Videre program for Flekkefjord: 

Flekkefjord 

18/9

Hvordan normalisere det normale?

Sørlandets Rehabiliteringssenter
 v/ daglig leder Reidun 
Meberg

Flekkefjord

2/10

Fysisk aktivitet
 v/fysioterapeut 
Silje Gilje

Flekkefjord

16/10

Legens time
 v/ overlege Anne Katrine Solvang 

Flekkefjord

30/10

Den vanskelige samtalen
 v/ prest Anne Lise Hille

Flekkefjord

13/11

Psykisk helse
 v/ psykolog Inge 
Svege

Flekkefjord

27/11

Juleavslutning/kulturelt innslag

17-5294 17-5294 Program Lister høsten 2018 393620_5_0_korrektur Trude 397557_2_0


Flere aktiviteter

Aktivitetskort

Frivilligsentralen har fått midler fra BufDir til vårt barnefattigdomsprosjekt Aktivitetskort. Dette har som formål å gi opplevelser til barn og unge uavhengig av deres foreldres økonomiske eller sosiale status. Vi samarbeider tett med lag og foreninger og kommunen som gir oss gratisbilletter til deres arrangementer, kino, svømmehall etc. For midlene vi får fra BufDir kjøper vi kinobilletter, billetter til forestillinger i Spira, dyreparken etc.

Aktivitetsvenn

Hvordan kan noe hyggelig bli enda hyggeligere? Du trenger bare å gjøre noe du liker. Sammen med en som har demens. Vi samarbeider med Flekkefjord kommune for å nå ut til dem som vil få gleden av å få en aktivitetsvenn. Har du eller noen av dine behov for en aktivitetsvenn, eller ønsker å å bli aktivitetsvenn? Ta kontakt med Frivilligsentralen:)

Boccia på Tjørsvågheimen

Fredagsklubb er en møteplass for frivillige menn og mannlige beboere på Tjørsvågheimen. De møtes hver fredag kl 10.30 -12.30 og spiller Boccia, prater og diskuterer nyheter og drikker kaffe. Har du lyst til å bidra som frivillig sammen med denne gjengen er det et krav om at du er mann:) Her er der mye lått og løye. En flott sosial arena som skaper mye livskvalitet for både beboere og frivillige. Alle frivillige skriver under på taushetsløfte.

BUA

Vi er nå igang med å etablere en utstyrs-sentral i Flekkefjord:) Mer info kommer:)

Den kulturelle spaserstokk

Den kulturelle spaserstokk setter opp konserter, teater etc på Tjørsvågheimen, Sundeheimen, Hidra omsorgssenter, Sira eldresenter, psykiatrisk dagsenter og i Spira. Frivilligsentralen organiserer konsertene i samarbeid med Klassisk Flekkefjord, Kultur og spillestedene. Konsertene blir annonsert med plakater på spillestedene, Flekkefjord Frivilligsentral sin hjemmeside og på facebook. Har du lyst til å være kultur-vert? Ta kontakt med Frivilligsentralen. En kulturvert tar imot artisten, legger tilrette for konserten, setter frem stoler og hjelper publikum på plass. Om det trengs så kan man også ønske velkommen til konsert:)

2020 © Flekkefjord frivilligsentral