Lister Jobbskole

Lister jobbskole er et tilbud for unge mellom 16 og 26 år som står utenfor skole- og arbeidslivet, og som ønsker hjelp til å komme tilbake.

Aldersgruppe: 16 til 25 år

Lister jobbskole

Lister jobbskole er et tilbud for unge mellom 16 og 26 år som står utenfor skole- og arbeidslivet, og som ønsker hjelp til å komme tilbake.

Tilbudet er gratis og åpent for ungdom fra hele Lister-regionen. Det er løpende opptak hele året. 

Lister jobbskole har ulike sosiale- og faglige aktiviteter gjennom uken, og tilpasser dem til ungdommenes interesser og behov. De er opptatt av at alle skal oppleve tilhørighet, finne sine styrker, oppleve mestring og glede. 

 

Hvem kan du møte på jobbskolen?

 • Andre ungdom mellom 16 og 26 år
 • To miljøterapeuter
 • NAV-veileder
 • OT fra Flekkefjord videregående skole
 • Miljøterapeut fra Psykisk helse
 • Lærere fra Flekkefjord VGS
 • Leder for jobbskolen 

 

Noe av jobbskolens program:

 • Lunsj
 • Samling med aktuelle tema
 • Jobbsmak i fellesskap
 • Undervisning i utvalgte fellesfag
 • Individuelle samtaler- mål, drømmer, styrker
 • Aktiviteter: Tur, trening, kurs, hobbyaktiviteter, bedriftsbesøk og mer

 

Hvem tar jeg kontakt med?

Høres dette ut som noe som kan passe for deg eller noen du kjenner? Ta kontakt med oppfølgingstjenesten på videregående eller din veileder i NAV, kommunen eller DPS for å vite mer, eller ta kontakt direkte med Jobbskolen. 

 

Aktuelle linker

Agder fylkeskommunes Kvalifiserende møteplasser - Tiltak for ungdom utenfor skole og arbeid


Lister jobbskole

Telefon: 91522377

Epost: lister.jobbskole@flekkefjord.kommune

Facebook: Lister jobbskole 

Besøksadresse: Kirkegaten 52, Flekkefjord


Flere aktiviteter

Den kulturelle spaserstokk

Den kulturelle spaserstokk setter opp konserter,kulturkalender, teater etc på Tjørsvågheimen, Sundeheimen, Hidra omsorgssenter, Sira eldresenter, psykiatrisk dagsenter og i Spira. Frivilligsentralen organiserer konsertene i samarbeid med Kultur og spillestedene. Konsertene blir annonsert med plakater på spillestedene, Flekkefjord Frivilligsentral sin hjemmeside og på facebook. Har du lyst til å være kultur-vert? Ta kontakt med Frivilligsentralen. En kulturvert tar imot artisten, legger tilrette for konserten, setter frem stoler og hjelper publikum på plass. Om det trengs så kan man også ønske velkommen til konsert:)

2024 © Flekkefjord frivilligsentral