Lister Lekene

Lister Lekene er en idrettsdag for personer med en utviklinghemning. Denne dagen arrangeres to ganger i året. I 2018 blir den arrangert i Farsund ( juni) og Flekkefjord (13. oktober) . En gang i året er det idrettsgalla for alle deltakere, frivillige og ledsagere. Denne arrangeres søndag 14. oktober. Påmelding til Lister Lekene blir annonsert i Avisen Agder og Lister, på facebook og mail via kommunen til aktuelle deltakere:)

Idrettene man kan delta i er fotball, dans, boccia, håndball, karate, civitan-leker, friidrett etc. Innholdet i idrettsdagen styres ut fra lokale ressurser. Det kan være litt forskjellige idretter fra sted til sted. Det er lokale idrettsforeninger som organiserer og leder aktivitets-økten.Deltakerne betaler en egenandel for å delta. Denne dekker mat, t-skjorte og drikkeflaske til deltaker og ledsager. Alle må ha med ledsager, man kan dele på ledsager om dette er hensiktsmessig. Lister Lekene er sponset av Gjensidigestiftelsen:)

Program og påmelding for Idrettsdagen i Vanse/ Farsund

 

Flere aktiviteter

Aktivitetskort

Frivilligsentralen har fått midler fra BufDir til vårt barnefattigdomsprosjekt Aktivitetskort. Dette har som formål å gi opplevelser til barn og unge uavhengig av deres foreldres økonomiske eller sosiale status. Vi samarbeider tett med lag og foreninger og kommunen som gir oss gratisbilletter til deres arrangementer, kino, svømmehall etc. For midlene vi får fra BufDir kjøper vi kinobilletter, billetter til forestillinger i Spira, dyreparken etc.

Aktivitetsvenn

Hvordan kan noe hyggelig bli enda hyggeligere? Du trenger bare å gjøre noe du liker. Sammen med en som har demens. Vi samarbeider med Flekkefjord kommune for å nå ut til dem som vil få gleden av å få en aktivitetsvenn. Har du eller noen av dine behov for en aktivitetsvenn, eller ønsker å å bli aktivitetsvenn? Ta kontakt med Frivilligsentralen:)

Boccia på Tjørsvågheimen

Fredagsklubb er en møteplass for frivillige menn og mannlige beboere på Tjørsvågheimen. De møtes hver fredag kl 10.30 -12.30 og spiller Boccia, prater og diskuterer nyheter og drikker kaffe. Har du lyst til å bidra som frivillig sammen med denne gjengen er det et krav om at du er mann:) Her er der mye lått og løye. En flott sosial arena som skaper mye livskvalitet for både beboere og frivillige. Alle frivillige skriver under på taushetsløfte.

BUA

Vi er nå igang med å etablere en utstyrs-sentral i Flekkefjord:) Mer info kommer:)

Den kulturelle spaserstokk

Den kulturelle spaserstokk setter opp konserter, teater etc på Tjørsvågheimen, Sundeheimen, Hidra omsorgssenter, Sira eldresenter, psykiatrisk dagsenter og i Spira. Frivilligsentralen organiserer konsertene i samarbeid med Klassisk Flekkefjord, Kultur og spillestedene. Konsertene blir annonsert med plakater på spillestedene, Flekkefjord Frivilligsentral sin hjemmeside og på facebook. Har du lyst til å være kultur-vert? Ta kontakt med Frivilligsentralen. En kulturvert tar imot artisten, legger tilrette for konserten, setter frem stoler og hjelper publikum på plass. Om det trengs så kan man også ønske velkommen til konsert:)

2020 © Flekkefjord frivilligsentral