Lyttevenner

Vi har lyttevenner på Sira skole, Sunde skole, Hidra skole og Gyland skole. Lyttevennene møter på skolen i 2 skoletimer hver uke fra uken etter høstferien( uke 41) til desember, og fra januar til påske. Alle lyttevenner skriver under på taushetserklæring og leverer godkjent politiattest.

Formålet med Lyttevennprosjektet, som ble startet opp i Vest-Agder i 2010, er å bygge bro mellom generasjonene, og utvikle en modell for eldres aktive deltakelse i skolen. Prosjektet skal stimulere og motivere leseferdighet og leselyst hos barn i alderen 7 til 9 år, i samarbeid med skolens pedagogiske personale. Som Lyttevenn får du ingen lønn, men betaling i form av å bli satt pris på, glede, aktiv bruk av fritiden og, ikke minst, knytter du varige vennskap på tvers av alder og bakgrunn.

Flere aktiviteter

Den kulturelle spaserstokk

Den kulturelle spaserstokk setter opp konserter,kulturkalender, teater etc på Tjørsvågheimen, Sundeheimen, Hidra omsorgssenter, Sira eldresenter, psykiatrisk dagsenter og i Spira. Frivilligsentralen organiserer konsertene i samarbeid med Kultur og spillestedene. Konsertene blir annonsert med plakater på spillestedene, Flekkefjord Frivilligsentral sin hjemmeside og på facebook. Har du lyst til å være kultur-vert? Ta kontakt med Frivilligsentralen. En kulturvert tar imot artisten, legger tilrette for konserten, setter frem stoler og hjelper publikum på plass. Om det trengs så kan man også ønske velkommen til konsert:)

2024 © Flekkefjord frivilligsentral