Natteravn i Flekkefjord Sentrum

Natteravnene drives av FAU på Flekkefjord ungdomsskole i samarbeid med Frivilligsentralen. Vi har natteravnere ute hver fredag utenom ferier. Lister over natteravnere sendes til foreldre på mail fra Flekkefjord ungdomsskole. Listen kan også fåes fra Frivilligsentralen. Oppmøte for natteravnere er på Spira.


Eier av prosjektet: FAU/ Flekkefjord Ungdomsskole
 Administrering av prosjektet: Flekkefjord Frivilligsentral  
 mail: marianne.hafte@flekkefjord.kommune.no

Bytt med en annen på lista om det ikke passer datoen du er satt på.
 Ønsker du ikke å gå?? Send mail til Frivilligsentralen. 

Oppmøte:Spira Fritidsklubb
 Utstyret (Jakker og sekker) er på lageret på Spira

Husk å registrer dere i permen som ligger med jakkene.  Dette er til forsikringen
 (Dere er forsikret som natteravn gjennom TrygVesta).


FREDAG: Vi oppfordrer dere spesielt å ta noen runder rundt Spira og inne i Flekkefjord Kultursenter/biblioteket og Spira Fritidsklubb. Fritidsklubben har åpent på fredager og har hatt en del utfordringer utenfor lokalene med alkohol og hærverk. Flott om dere kan være voksne trygge personer for ungdommen, og forebygge rus-, volds- og skadeverksproblematikk. 


Opplever man noe som skal håndteres av politiet- ring Politiets direktenummer som står i «Natteravn-permen». 

Natteravnen skal:

  • Være tilgjengelige
  • Utøve et positivt menneskesyn
  • Ha evnen til å tenke klart når andres tanker har låst seg
  • Utøve varsom verbal konfliktmegling

Natteravnens mål:

  • Å gjøre gater og veier til trygge områder for alle aldersgrupper
  • Å få voksnes tilstedeværelse til å virke dempende på rus-, volds- og   skadeverksproblematikk
  • Å bevisstgjøre innbyggerne på at det er naturlig å melde fra om straffbare forhold
  • Å utvikle naturlig kontakt mellom barn/ungdom og edru voksne ute på vandring

Trivselsperson på Kompis: 

  • Være sosial med ungdommen
  • Se til at vårt mål om et 100 % mobbefritt og rusfritt sted overholdes. 
Flere aktiviteter

Pårørendetreff på Frivilligsentralen

Står du nær noen som er syk eller har en funksjonsnedsettelse? Flekkefjord kommune ønsker å legge til rette for at pårørende kan klare hverdagene. Pårørendetreffet er et lavterskeltilbud der du kan få informasjon, møte fagpersoner, treffe andre pårørende og selv dele tips og gode råd.

Aktivitetsvenn

Hvordan kan noe hyggelig bli enda hyggeligere? Du trenger bare å gjøre noe du liker. Sammen med en som har demens. Vi samarbeider med Flekkefjord kommune for å nå ut til dem som vil få gleden av å få en aktivitetsvenn. Har du eller noen av dine behov for en aktivitetsvenn, eller ønsker å å bli aktivitetsvenn? Ta kontakt med Frivilligsentralen:)

Boccia på Tjørsvågheimen

Fredagsklubb er en møteplass for frivillige menn og mannlige beboere på Tjørsvågheimen. De møtes hver fredag kl 10.30 -12.30 og spiller Boccia, prater og diskuterer nyheter og drikker kaffe. Har du lyst til å bidra som frivillig sammen med denne gjengen er det et krav om at du er mann:) Her er der mye lått og løye. En flott sosial arena som skaper mye livskvalitet for både beboere og frivillige. Alle frivillige skriver under på taushetsløfte.

BUA

BUA er en ideell organisasjon som vil gjøre det enklere å være fysisk aktiv. BUA skal gjøre det enklere for barn og unge å prøve flere og mer varierte aktiviteter, uten å øke forbruket.

Den kulturelle spaserstokk

Den kulturelle spaserstokk setter opp konserter, teater etc på Tjørsvågheimen, Sundeheimen, Hidra omsorgssenter, Sira eldresenter, psykiatrisk dagsenter og i Spira. Frivilligsentralen organiserer konsertene i samarbeid med Klassisk Flekkefjord, Kultur og spillestedene. Konsertene blir annonsert med plakater på spillestedene, Flekkefjord Frivilligsentral sin hjemmeside og på facebook. Har du lyst til å være kultur-vert? Ta kontakt med Frivilligsentralen. En kulturvert tar imot artisten, legger tilrette for konserten, setter frem stoler og hjelper publikum på plass. Om det trengs så kan man også ønske velkommen til konsert:)

2021 © Flekkefjord frivilligsentral