Natteravn i Flekkefjord Sentrum

Natteravnene drives av FAU på Flekkefjord ungdomsskole i samarbeid med Frivilligsentralen. Vi har natteravnere ute hver fredag utenom ferier. Lister over natteravnere sendes til foreldre på mail fra Flekkefjord ungdomsskole. Listen kan også fåes fra Frivilligsentralen. Oppmøte for natteravnere er på Spira.


Eier av prosjektet: FAU/ Flekkefjord Ungdomsskole
 Administrering av prosjektet: Flekkefjord Frivilligsentral  
 mail: marianne.hafte@flekkefjord.kommune.no

Bytt med en annen på lista om det ikke passer datoen du er satt på.
 Ønsker du ikke å gå?? Send mail til Frivilligsentralen. 

Oppmøte:Spira Fritidsklubb
 Utstyret (Jakker og sekker) er på lageret på Spira

Husk å registrer dere i permen som ligger med jakkene.  Dette er til forsikringen
 (Dere er forsikret som natteravn gjennom TrygVesta).


FREDAG: Vi oppfordrer dere spesielt å ta noen runder rundt Spira og inne i Flekkefjord Kultursenter/biblioteket og Spira Fritidsklubb. Fritidsklubben har åpent på fredager og har hatt en del utfordringer utenfor lokalene med alkohol og hærverk. Flott om dere kan være voksne trygge personer for ungdommen, og forebygge rus-, volds- og skadeverksproblematikk. 


Opplever man noe som skal håndteres av politiet- ring Politiets direktenummer som står i «Natteravn-permen». 

Natteravnen skal:

  • Være tilgjengelige
  • Utøve et positivt menneskesyn
  • Ha evnen til å tenke klart når andres tanker har låst seg
  • Utøve varsom verbal konfliktmegling

Natteravnens mål:

  • Å gjøre gater og veier til trygge områder for alle aldersgrupper
  • Å få voksnes tilstedeværelse til å virke dempende på rus-, volds- og   skadeverksproblematikk
  • Å bevisstgjøre innbyggerne på at det er naturlig å melde fra om straffbare forhold
  • Å utvikle naturlig kontakt mellom barn/ungdom og edru voksne ute på vandring

Trivselsperson på Kompis: 

  • Være sosial med ungdommen
  • Se til at vårt mål om et 100 % mobbefritt og rusfritt sted overholdes. 
Flere aktiviteter

Den kulturelle spaserstokk

Den kulturelle spaserstokk setter opp konserter,kulturkalender, teater etc på Tjørsvågheimen, Sundeheimen, Hidra omsorgssenter, Sira eldresenter, psykiatrisk dagsenter og i Spira. Frivilligsentralen organiserer konsertene i samarbeid med Kultur og spillestedene. Konsertene blir annonsert med plakater på spillestedene, Flekkefjord Frivilligsentral sin hjemmeside og på facebook. Har du lyst til å være kultur-vert? Ta kontakt med Frivilligsentralen. En kulturvert tar imot artisten, legger tilrette for konserten, setter frem stoler og hjelper publikum på plass. Om det trengs så kan man også ønske velkommen til konsert:)

2024 © Flekkefjord frivilligsentral