Kurs i Tilskuddportalen

Flekkefjord kommune og Frivilligsentralen inviterer til Prosjektseminar og kurs i søknadskriving og Tilskuddportalen.

Vi planlegger to samlinger:
23. oktober Prosjektseminar.
Sted: Formannskaps salen, Rådhuset
Kl. 17.30-19.00
Tema: Kan vi finne prosjekter vi kan samarbeide om? Hva ønsker din forening å satse på? Hva trenger din forening penger til? Kan prosjektene til foreningene sees på i sammenheng med hovedsatsningsområdene til kommunen: 


Hovedsatsningsområdene:
- Helsefremmende arbeid
- Integrering
- Utenforskap/ Ensomhet
- Forebygge barnefattigdom

20. november Tilskuddsportalen
Sted: Formansskapssalen
Kl. 17-20

Tema:
Kurs i Tilskuddsportalen
Tips til søknadskriving
Workshop med egne prosjekter

2021 © Flekkefjord frivilligsentral