Flekkefjord kommune sin frivillighetserklæring

FORMÅL MED ERKLÆRINGEN Frivillighetserklæringen representerer Flekkefjord kommunes frivillighetspolitikk og inneholder grunnleggende prinsipper og overordnede målsettinger for kommunens samspill med frivillig sektor. Målet med erklæringen er å gi et fundament for et forutsigbart og konstruktivt samspill mellom partene. Frivillighetserklæringen skal bidra til mer forutsigbarhet og langsiktighet i samspillet mellom kommunen og frivillig sektor

Kommunen har valgt å dele frivillighetserklæringen inn i tre deler:

Prinsipper for samspillet
Rammer for samspillet
Oppfølging av erklæringen

Frivillighetserklæring2021 © Flekkefjord frivilligsentral